22.12.2021

Turun hallinto-oikeuden päätös maa-aineslupaa koskevassa valitusasiassa Dnro 01904/19/5404

Turun halllinto-oikeus on antanut päätöksen Loimaan kaupungin elinymäristövaliokunnan lupajaoston päätöstä koskevasta valituksesta. Hallinto-oikeuden päätös ja kuulutus ovat luettavissa oheisesta linkistä.

Turun hallinto-oikeuden päätös