3.6.2021

Turun hallinto-oikeuden päätös H551/2021

Turun hallinto-oikeus on antanut päätöksen Loimaan kaupunginvaltuuston 16.11.2020 (§45) tekemää päätöstä koskevassa kunnallisvalitusasiassa. Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen.

Päätös, ja siihen liittyvä valitusosoitus ovat nähtävillä Loimaan kaupungin Ylistaronkatu 36 -toimipisteessä viraston aukioloaikana.

KAUPUNGINHALLITUS