14.9.2020

Turun hallinto-oikeuden päätös 20/0183/1

Turun hallinto-oikeus on ratkaissut Loimaan kaupunginhallituksen päätöstä § 235/2019 Talousjohtajan koeaika; oikaisuvaatimus (3.6.2019) koskevan kunnallisvalituksen.

Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen. Päätökseen voi hakea muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta.