16.3.2020

Turun hallinto-oikeuden päätös 20/0049/1

Turun hallinto-oikeus on antanut päätöksen Loimaan kaupungin teknisen johtajan virantäyttöä koskevasta kunnallisvalituksesta (01976/18/226).

Valituksen tekijä on vaatinut kaupunginhallituksen 5.11.2018 (§ 355) tekemän päätöksen kumoamista.

Turun hallinto-oikeus on hylännyt valituksen.

Päätös on nähtävillä Loimaan kaupungin hallintopalvelukeskuksessa osoitteessa Kauppalankatu 3 ajalla 17.3.-27.4.2020.

Kaupunginhallitus