20.4.2020

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeus on tehnyt päätöksen Loimaan kaupunginhallituksen päätöstä 170/2019 koskevassa valitusasiassa

Loimaan kaupunginhallitus on 29.4.2019 (§ 170) hylännyt  teknisen johtajan koeaikaa koskevan oikaisuvaatimuksen, ja päätöksestä on tehty kunnallisvalitus Turun hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen 16.4.2020.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella, mikäli korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Päätös on nähtävillä Loimaan kaupungin hallintopalvelukeskuksessa 21.4.2020-28.5.2020.

Kaupunginhallitus