12.5.2022

Tukioikeuksia vuokrattavana

Loimaan kaupungin Tekniset ja ympäristöpalvelut pyytää tarjouksia maatalouden pinta-alatukiin liittyvien perustukioikeuksien vuokrauksesta ajalle 1.1. – 31.12.2022. Vuokrattavia tukioikeuksia on n. 11 ha.

Tarjouksesta tulee ilmetä tarjoajan yhteystiedot, tarjousta koskevien tukioikeuksien määrä ja tarjottu vuokrasumma hehtaaria kohden arvonlisävero eriteltynä.

Tarjoukset tulee toimittaa 31.5.2022 klo 12.00 mennessä sähköpostilla heli.koivisto@loimaa.fi.

Lisätietoja maaseutupalveluista markku.paija@loimaa.fi tai eeva.sirkkila@loimaa.fi

Loimaalla 12.5.2022

Tekniset ja ympäristöpalvelut