22.9.2020

Tilan lunastaminen valtiolle luonnonsuojelutarkoituksia varten

Ympäristöministeriö on 1.9.2020 tekemällään päätöksellä VN/1008/2018 antanut luvan lunastaa valtiolle luonnonsuojelutarkoitukseen pinta-alaltaan noin 12,0 hehtaarin suuruisen tilan Kontola, kiinteistötunnus 430-431-3-38 Loimaan kaupungissa.

Kuulutus

Lunastuspäätös