2.11.2020

Tiedotus vuosien 2022-2027 vesienhoitosuunnitelmaa koskevan kuulutuksen julkaisemisesta

Varsinais-Suomen ELY-keskus on julkaissut vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 15 §:n nojalla vuosien 2022-2027 vesienhoitosuunnitelmaa koskevan kuulutuksen.

Kaikilla on mahdollisuus tutustua ja esittää mielipiteensä kuultavana olevasta luonnoksesta vesienhoitosuunnitelmaksi, sen tausta-asiakirjoista sekä ympäristöselostuksesta 14.5.2021 klo 16 mennessä.  Ohjeet mielipiteen esittämiseksi löytyvät oheisesta kuulutuksesta.

Tausta-asiakirjat sekä sekä ympäristöselostus löytyvät täältä.