27.11.2020

Satakunnantien katusuunnitelmaehdotus

Satakunnantien 12.11.2020 päivätty katusuunnitelmaehdotus pidetään  nähtävillä MRA 43 §:n mukaisesti 1.12. – 17.12.2020 Loimaan 
kaupungin tekniikka ja ympäristö –toimialan toimistossa, os. Loimijoentie 74, 32440 ALASTARO.  

Muistutukset on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä 
edellä mainittuun osoitteeseen.  Lisätiedot työpäällikkö Esa Aronoja, 
esa.aronoja@loimaa.fi, puh. 02 761 4241. 

Loimaalla 26.11.2020 

Elinympäristövaliokunta 

Katusuunnitelmaselostus

Asemapiirustus 0_440

Asemapiirustus 440-880-1

Pituusleikkaus

Tyyppipoikkileikkaukset

Yleiskartta