29.6.2021

Niittymäenkadun katusuunnitelmaehdotus

Niittymäenkadun 4.6.2021 päivätty katusuunnitelmaehdotus pidetään nähtävillä MRA 43 §:n mukaisesti 29.6.-13.7.2021 Loimaan kaupungin tekniikka ja ympäristö -toimialan toimistossa, osoite Loimijoentie 74, 32440 ALASTARO.

Muistutukset on toimitettava ennen nähtävänä oloajan päättymistä edellä mainittuun osoitteeseen. Lisätiedot vt. tekninen johtaja Harri Salminen, harri.salminen@loimaa.fi, puh. 02 761 4270.

Loimaalla 28.6.2021
Elinympäristövaliokunta

Niittymäenkatu pituusleikkaus
Niittymäenkatu asemapiirustus