25.6.2020

Niinijoen osayleiskaavan voimaantulo

Loimaan kaupunginvaltuuston 27.4.2020 § 6 hyväksymä Niinijoen kyläalueen osayleiskaava tulee voimaan tällä kuulutuksella 26.6.2020.

Kaava korvaa kaava-alueen itäosassa osan Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavasta.

Loimaalla 25.6.2020
Loimaan kaupunginhallitus