31.3.2021

Meluilmoitus kiviaineksen murskaamisesta

Simo Pietilän Tila Oy on jättänyt ilmoituksen tilapäistä melua aiheuttavasta murskaustoiminnasta ajalla 13.4.-15.6.2021.

Toiminnan kesto on ilmoitettuna ajankohtana maanantaista-perjantaihin kello 7.00-22.00.

Ilmoitusasiakirjat ovat nähtävillä 1.4.-8.4.2021 välisenä aikana Alastaron kunnantalolla Loimaan kaupungin teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen ympäristö- ja rakennusvalvontayksikössä, osoitteessa Loimijoentie 74, 32440 Alastaro.

Ne, joiden etua tai oikeutta asia voi koskea sekä ne, jotka haluavat jättää mielipiteensä asiasta, voivat jättää kirjallisen muistutuksen Loimaan kaupungin ympäristönsuojelutoimeen yllä olevaan osoitteeseen viimeistään 8.4.2021

Lisätietoja asiasta antaa johtava rakennustarkastaja Harri Salminen, puh. 02 761 4270.

Loimaalla 31.3.2021

Elinympäristövaliokunnan lupajaosto