7.2.2022

Maisematyölupahakemus kiinteistölle 430-430-1-20

Loimaan kaupungin rakennusvalvonnalle on jätetty seuraava maisematyölupahakemus:

Kiinteistö:                     Hakija:                                  Alue:            Toimenpide:

430-430-1-20               Loimaan seurakunta         Pappila        Puuston harvennus

Kanta-Loimaantie 13

Hakemuksesta on niillä, joiden oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun asia vaikuttaa oikeus mielipiteen esittämiseen tai muistutuksen tekemiseen. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Loimaan kaupungin tekniikka- ja ympäristötoimialan toimistossa. Muistutukset tulee tehdä ja mielipiteet esittää ennen kuulutusajan (10.-24.2.2022) päättymistä.

Lisätietoa antaa tarvittaessa rakennustarkastaja Aku Tähtinen 050 434 8131

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa osoitteella: Loimaan kaupunki, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro.