20.12.2021

Maa- ja metsätalousministeriön päätös tulvariskien hallinnasta

Maa- ja metsätalousministeririön päätöstä tulvariskien hallinnasta koskevat kuulemisasiakirjat ovat nähtävillä sähköisenä ELY-keskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset (Varsinais-Suomi) 21.12.2021 – 27.1.2022.

Kuulutuksen julkaisupäivä 21.12.2021 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus