15.4.2020

Lupajaoston päätös julkipanoilmoitus

Loimaan Kivi Oy:n ympäristölupahakemus

Seuraava Loimaan kaupungin elinympäristövaliokunnan lupajaoston kokouksessaan 14.4.2020 tekemä päätös annetaan julkipanon 17.4.2020 jälkeen.

– lupajaosto 14.4.2020 § 21 Loimaan Kivi Oy:n ympäristölupahakemus

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään 17.5.2020.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä virka-aikana Loimaan kaupungin tekniikka ja ympäristö –toimialan toimistossa osoitteessa Loimijoentie 74, Alastaro.

Loimaalla 15.4.2020

Loimaan kaupungin elinympäristövaliokunnan lupajaosto