21.9.2020

Lupajaoston päätöksen § 40 julkipanoilmoitus

Ympäristöluvan rauettaminen

Seuraava Loimaan kaupungin lupajaoston kokouksessaan 15.9.2020 tekemä ympäristöluvan rauettamispäätös annetaan julkipanon 23.9.2020 jälkeen.

Lupajaosto 15.9.2020 § 40, Mika Kestilän sikalan ympäristöluvan rauettaminen kiinteistöllä 430-470-2-33

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään

24.10.2020

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä virka-aikana Loimaan kaupungin tekniikka ja ympäristö- toimialan toimistossa osoitteessa Loimijoentie 74, Alastaro.

Loimaalla 24.9.2020

Loimaan kaupungin elinympäristövaliokunnan lupajaosto