21.9.2020

Lupajaoston päätösten 38 ja 44 julkipanoilmoitus

Seuraavat Loimaan kaupungin elinympäristövaliokunnan lupajaoston kokouksessaan 15.9.2020 tekemät päätökset annetaan julkipanon 23.9.2020 jälkeen.

  • § 38 Loimaan Kivi Oy:n aloittamisoikeushakemus
  • § 44 Lujabetoni Oy:n ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta

Muutosta päätöksiin voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään 24.10.2020.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä virka-aikana Loimaan kaupungin tekniikka ja ympäristö – toimialan toimistossa osoitteessa Loimijoentie 74, Alastaro.

Loimaalla 24.9.2020

Loimaan kaupungin elinympäristövaliokunnan lupajaosto