16.12.2020

Lupajaoston päätöksen julkipanoilmoitus

Seuraava Loimaan kaupungin lupajaoston kokouksessaan 15.12.2020 tekemä ympäristöluvan rauettamispäätös annetaan julkipanon 18.12.2020 jälkeen.

-Lupajaosto 15.12.2020 § 62, Rudus Oy:n ympäristöluvan rauettaminen kiinteistöllä 430-7-32-3.

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään 18.1.2021.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä virka-aikana Loimaan kaupungin tekniikka ja ympäristö- toimialan toimistossa osoitteessa Loimijoentie 74, Alastaro.

Loimaalla 16.12.2020