17.11.2021

Loimaan kaupungin kaavoituskatsaus

LOIMAAN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2022

Loimaan kaupunginhallitus on hyväksynyt 8.11.2021 § 465 MRL 7 §:n mukaisen kaavoituskatsauksen vuodelle 2022. Katsauksessa esitellään ajankohtaisia kaava-asioita. Kaavoituskatsaus toimii MRL:n mukaisena ilmoituksena kaavoituksen vireilletulosta uusien kaavatöiden osalta. Vuonna 2022 aloitettavia kaavahankkeita ovat:

  • Hirvikosken Vesikontien asuinalueen ja läheisten yleisten alueiden asemakaavan muutos, sijainti: Loimijoen Rantatien ja Kanta-Loimaantien välistä aluetta sekä lähiympäristöä.
  • Korttelin 18 asemakaavan muutos, sijainti: Kauppalankadun/Loimaan Kauppatorin luoteispuoli

Kaavoituskatsaus pidetään nähtävillä 19.11.- 22.12.2021 Loimaan kaupungin Tekniikka ja ympäristö –toimipisteessä (os. Loimijoentie 74, Alastaro). Ajanvaraus tutustumiseen: 0504768676. Katsaus on nähtävillä myös kaupungin kotisivuilla.

Loimaan kaupunginhallitus, 8.11.2021