5.1.2021

Loimaan kaupungin kaavoituskatsaus 2021

Loimaan kaupunginhallitus on hyväksynyt 14.12.2020 § 419 MRL 7 §:n mukaisen kaavoituskatsauksen vuodelle 2021. Katsauksessa esitellään ajankohtaisia kaava-asioita. Kaavoituskatsaus toimii MRL:n mukaisena ilmoituksena kaavoituksen vireilletulosta uusien kaavatöiden osalta. Vuonna 2021 aloitettavia kaavahankkeita ovat:

  • Yrityspuiston ympäristön kehittäminen, sijainti: valtatien 9 ja Kartanomäenkadun lähiympäristöä.
  • Hämeentien varsi, sijainti: Hämeentien ja Vanhan Hämeentien lähiympäristöä.
  • Juvankadun alue, sijainti: Juvankadun ja Juvantien lähiympäristöä.

    Kaavoituskatsaus pidetään nähtävillä 15.1.- 15.2.2021 Loimaan kaupungin Tekniikka ja ympäristö –toimipisteessä (os. Loimijoentie 74, Alastaro). Katsaus on nähtävillä myös kaupungin kotisivuilla www.loimaa.fi/kaavoitus -> Kaavoitus -> Kaavoituskatsaus 2021.

    Loimaan kaupunginhallitus, 14.12.2020