21.10.2020

Kuulutus ympäristönsuojelulain 115A §:n mukaisesta ilmoituksesta

Dagsmark Petfood Oy on jättänyt elinympäristövaliokunnan lupajaostolle YSL:n 115a §:n mukaisen ilmoituksen koiranruokatehtaan perustamiseksi 430-477-5-203.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 22.10.-23.11.2020 välisenä aikana tekniikka ja ympäristö -toimialan toimipisteessä osoitteessa Loimijoentie 74, 32440 Loimaa.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on oikeus tehdä asiasta muistutus. Muilla on oikeus il-maista asiasta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää kirjallisena viimeistään 23.11.2020 osoitteella Loimaan kaupunki, elinympäristövaliokunnan lupajaosto, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Matti Norr 02 761 4273, matti.norr@loimaa.fi

Loimaalla 21.10.2020

Elinympäristövaliokunnan lupajaosto