21.2.2020

Kuulutus ympäristölupahakemuksen vireilletulosta

Loimaan Kivi Oy hakee ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa kivenmurskaamolle kiinteistölle 430-405-2-61-M1.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 21.2.-29.3.2020 välisenä aikana Loimaan kaupungin pääkirjastossa osoitteessa Kauppalankatu 17, 32200 Loimaa.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on oikeus tehdä asiasta muistutus. Muilla on oikeus ilmais-ta hakemuksesta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää kirjallisena viimeistään 29.3.2020 osoitteella Loimaan kaupunki, elinympäristövaliokunnan lupajaosto, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Matti Norr 02 761 4273, matti.norr@loimaa.fi

Loimaalla 19.2.2020

Elinympäristövaliokunnan lupajaosto

Kuulutus ympäristölupahakemuksen vireilletulosta