27.4.2021

Kuulutus maa-ainelupahakemuksen vireilletulosta

Rudus Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen Loimaan kaupungin Pesänsuon kylään Soraharju (4:64), Hiekkala (4:74), Hiekka (4:28), Mattila I (2:43), Sorala (4:86), Santala (4:102) ja Hiekka (4:82) –nimisille tiloille.

Suunnitelma-alue sijaitsee maantien Mt 2261 (Piimätie) eteläpuolella ja paikallistien Pt 12459 (Parravahantie) itäpuolella.

Alue sijaitsee Säkylä-Oripää-Mellilä-harjun alueella. Harjua reunustaa molemmilla puolilla suo- ja peltoalueet.

Ottamisalueen pinta-ala on yhteensä 6,4 ha ja otettavien maa-ainesten määrä on 215 000 m3.

Alue sijaitsee I-luokan Mellilänharjun pohjavesialueella. Alueella on Palon vedenottamo.

Hakemusasiakirjat on nähtävänä 26.4.-.19.5.2021 välisenä aikana Loimaan kaupungin Tekniikka ja ympäristötoimialan toimistossa, osoitteessa Loimijoentie 74.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on oikeus tehdä asiasta muistutus. Muilla on oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää kirjallisena viimeistään 19.5.2021 osoitteella Loimaan kaupunki, Tekniikka ja ympäristötoimiala, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro.

Lisätietoja antaa johtava rakennustarkastaja Harri Salminen p. 02 761 4270.

Loimaalla, 24.4.2021

Lupajaosto