16.6.2021

Kuulutus: Kuntavaalien 2021 tulos


Loimaan keskusvaalilautakunta on 16.6.2021 vahvistanut 13. päivänä kesäkuuta 2021 pidettyjen kuntavaalien tuloksen. Toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025 on Loimaan kaupunginvaltuustoon valittu seuraavat henkilöt:

Valitut valtuutetut ja varavaltuutetut vertausluvuittain

Milloin ehdokkaiden äänimäärät tai vertausluvut ovat olleet yhtä suuret, on heidän keskinäinen järjestyksensä ratkaistu arpomalla.

Loimaalla 16. päivänä kesäkuuta 2021

LOIMAAN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Keskusvaalilautakunnan 16.6.2021 pidetyn kokouksen pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä, Loimaan kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla (Kauppalankatu 3) kaupungintalon (os. Ylistaronkatu 36, 32200 Loimaa) neuvonnassa sekä kaupungin verkkosivuilla 16.6. alkaen.