12.2.2021

Kuulutus koskien kuntavaalien 2021 ehdokasasettelua Loimaan kaupungissa

Kuntalain 15 §:n mukaisesti sunnuntaina 18.4.2021 toimitettavissa kun­ta­vaa­leis­sa (ennakkoäänestys kotimaassa: 7.-13.4.2021; ulkomailla: 7.-10.4.2021) valitaan Loimaan kaupunginvaltuustoon 37 val­tuu­tet­tua toimikaudeksi 2021-2025. (Loimaan kaupunginvaltuuston päätös 16.11.2020 § 47)

Vaalilain 34 §:ssä tarkoitetut ehdokashakemukset ja muut eh­dok­kai­den asettamista koskevat asiakirjat on vaalilaissa mai­nit­tu­jen asiamiesten annettava keskusvaalilautakunnalle vii­meis­tään tiistaina 9.3.2021 ennen kello 16.00.

Loimaan kaupungin keskusvaalilautakunnalle tarkoitetut em. asia­kir­jat ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan sihteerit Loimaan kaupungin Ylistaronkatu 36 -toimipisteen kirjaamossa (osoite: Ylistaronkatu 36, 32200 Loimaa) maanantaina 8.3.2021 ja tiistaina 9.3.2021 kello 13.00-16.00.

Vaalilain 38 §:ssä tarkoitetut oikaisut ja täydennykset on vaa­li­asia­mies­ten jätettävä keskusvaalilautakunnan sihteereille samassa pai­kas­sa viimeistään keskiviikkona 17.3.2021 ennen kello 16.00 ja vaa­li­lain 40 §:n 2 momentissa tarkoitetut ehdokashakemusten pe­ruu­tuk­set vastaavasti viimeistään torstaina 18.3.2021 ennen kel­lo 12.00.

Asiakirjojen jättämisestä em. aikoina pyydetään sopimaan etu­kä­teen keskusvaalilautakunnan sihteerien kanssa, joiden sähköpostiosoitteet ovat

juha.rinta-jouppi@loimaa.fi ja sami.mannisto@loimaa.fi. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero on 050 571 6566.

Lisäksi asiakirjojen jättäjiä pyydetään huomioimaan koronaepidemiatilanne ja siihen liittyvät turvallisuusnäkökohdat (turvavälit, käsidesin käyttö, maskisuositukset jne).

Loimaalla 11. helmikuuta 2021

Loimaan kaupungin keskusvaalilautakunta