14.4.2020

Kuulutus biojätteen maksuunpanoluettelon nähtävilläolosta

Foessan kaupungin alueellinen jätelautakunta on asettanut biojätteen maksuunpanoluettelot yleisesti nähtäville.


Forssan kaupungin alueellinen jätelautakunta ilmoittaa, että
jätehuollon biojätteen maksuunpanoluettelo on nähtävänä
osoitteessa: Loimaan kaupunki, tekniikka- ja ympäristötoimiala, Loimijoentie 74, 32240 Alastaro 16.-30.4.2020 toimiston aukioloaikana.

Maksuja koskevat jätelain 82 §:ssä tarkoitetut muistutukset
tulee toimittaa 14 vuorokauden kuluessa maksulipun
saamisesta osoitteeseen Forssan kaupunki, jätelautakunta,

 PL 62, 30101 Forssa.

Forssassa 14.4.2020 Jätelautakunta