8.1.2021

Kurkisuon turvetuotantoalueen ympäristölupahakemus

Deitan Oy

Hakemukseen liittyvä kuulutus ja muut hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Etelä-Suomen aluehallintoviraston internet-sivuilla 8.1.2021 – 15.2.2021.

Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen löytyvät tiedoksiantokuulutuksesta.

Ilmoitus kuulutuksesta.