13.2.2023

Kiinteistön muodostamista koskeva kuulutus

Tiistaina 7.3.2023 klo 14.30 pidetään kiinteistön muodostamista, rajojen määräämistä ja rasitteiden käsittelemistä varten Maankäyttö- ja rakennuslain 94 §:n mukainen yleisen alueen lohkomistoimituksen kokous Loimaan kaupungin Alastaron kunnantalon kokoustilassa osoitteessa Loimijoentie 74, 32440 Alastaro.

Toimitus koskee Satakunnantien katualuetta Koulukujan ja Turuntien väliseltä alueelta I kaupunginosassa. Lohkottava alue muodostuu kiinteistöistä 430-406-3-9, 430-406-3-18, 430-406-3-21, 430-406-3-29, 430-406-8-62, 430-406-8-63, 430-406-3-64, 430-406-8-83, 430-878-0-0.

Tähän tilaisuuteen kutsutaan saapumaan kaikki em. kiinteistöjen asianosaiset omistajat. Asianosaisten poissaolo ei estä toimituksen suorittamista.

Loimaalla 16.2.2023

Toimitusinsinööri Esa Kosonen