24.3.2020

Kaulajoen turvetuotantoalueen kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman hyväksyminen

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus on hyväksynyt Kaulajoen turvetuotantoalueen kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman.

Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on nähtävänä 30.3.–14.4.2020 Loimaan kaupungin ja Pöytyän kunnan verkkosivuilla. Lisäksi päätös oikaisuvaatimusohjeineen ovat nähtävänä ELY-keskuksen verkkosivuilla: www.elykeskus.fi -> Varsinais-Suomi -> Ajankohtaista -> Kuulutukset.


Tämä kuulutus on julkaistu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla 23.3.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen voi hakea oikaisua Etelä-Suomen aluehallintoviranomaiselta. Määräaika oikaisuvaatimuksen jättämiseksi päättyy 14.4.2020 klo 16.15.


Lisätietoja antaa: Kalastusbiologi Mika Sivil, puh. 0295 023 045 tai mika.sivil@ely-keskus.fi.

Kuulutus

Päätös kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksymisestä

Kaulajoen turvetuotantoalueiden kalataloudellinen yhteistarkkailuohjelma

Oikaisuvaatimusosoitus