25.6.2020

Julkipanoilmoitus maa-aineslain mukaisen lupapäätöksen antamisesta

Soran ja Hiekan ottaminen kiinteistöllä 430-442-4-32

Ilmoitus päätöksestä