24.2.2021

Julkipanoilmoitus maa-aineslain mukaisen lupapäätöksen antamisesta

Elinympäristövaliokunnan lupajaosto on antanut päätöksen Kauniston sora Oy:n hakemukseen hiekan ja soran ottamiseen kiinteistöllä 430-431-3-2.

Julkipanoilmoitus