21.2.2020

Ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä

Aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Toiminimi Erkki Reinoselle munituskanalan tominnan laajentamiselle kiinteistöllä 430-438-2-31.

Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 21.2.2020-30.3.2020 aluehallintovirastojen verkkosivulla https://bit.ly/2SKVFDj

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 30.3.2020.

Ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä