25.2.2020

Ilmoitus sikalan laajentamista koskevasta ympäristölupahakemuksesta Farmi Rantanen Oy

Farmi Rantanen Oy Pöytyältä on jättänyt sikalan laajentamista koskevan ympäristölupahakemuksen.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 25.2.–2.4.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta. Mahdolliset muistutukset on tehtävä 2.4.2020 mennessä.

Ilmoitus ympäristölupahakemuksesta