20.10.2021

Ilmoitus päätöksen antamisesta / ympäristötarkastajan viranhaltijapäätös §15/2021

Uuden pihaton rakentaminen kiinteistölle 430-432-2-11

Ilmoitus