20.9.2022

Ilmoitus päätöksen antamisesta

Ympäristötarkastajan viranhaltijapäätös § 12/2022 / Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee ulkoilmatapahtumien järjestämistä 24.9.2022 osoitteessa Virttaanraitti 6 a, 32560 Virttaa.

Ilmoitus päätöksestä
Linkki päätökseen