6.5.2022

Ilmoitus päätöksen antamisesta

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on tänään annettu melupäätös louhinnasta ja radan rakennustöistä 6.5.–13.5.2022 rautatiealueella Turun ja Toijalan välillä.

Päätöstä koskeva kuulutus on luettavissa täältä.