28.7.2021

Ilmoitus päätöksen antamisesta

Julkipano 28.7.2021

Päätöksen antopäivä 29.7.2021

Päätösnumero Ympäristötarkastajan viranhaltijapäätös § 11/2021

Asia

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee ulkoilmakonsertin järjestämistä 7.8.2021 osoitteessa Vesikoskenkatu 13.

Nähtävänä pito

Viranhaltijapäätös on nähtävänä 28.7.2021-27.8.2021 välisenä aikana Loimaan kaupungin kotisivuilla sekä tekniikka ja ympäristö –toimialan toimistossa, Loimijoentie 74, Alastaro.

Muutoksenhaku

Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 27.8.2021.

Lisätietoja vs. ympäristötarkastaja Harri Salminen, p. 02 761 4270