15.9.2022

Ilmoitus kuulutuksesta / Vaasan hallinto-oikeus

Vesilainen mukainen vaatimus ojitusta koskevasta kunnostusmääräyksistä

Vaasan hallinto-oikeus on ottanut vastaan Loimaan lupajaoston päätöstä 40/2022 (24.5.2022) koskevan valituksen. Julkinen kuulutus ja valitusasiakirjat on julkaistu Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla.