8.12.2021

Ilmoitus kuulutuksesta

Asia:

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 8.12.2021 vesilain mukaisen päätöksen Loimaan Veden Uotilan pohjavedenottamon tarkkailun hyväksymisestä. Asian diaarinumero on VARELY/355/07.00/2012.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito:

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös ovat nähtävillä 8.12.2021 – 14.1.2022 välisenä aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse ELY-keskus: Varsinais-Suomi)

Linkit: 

Kuulutus: Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut vesilain mukaisen päätöksen Loimaan Veden Uotilan pohjavedenottamon tarkkailun hyväksymisestä, Loimaa (nähtävillä 8.12.2021 – 14.1.2022)

Päätös: Loimaan Vesi, Uotilan pohjavedenottamon tarkkailun hyväksyminen, Loimaa