10.6.2020

Caruna Oy:n lunastuslupahakemus Seikunmaa – Punkalaidun

Seikunmaa – Punkalaidun 110 kV voimajohto

Caruna Oy:n omistamaa Seikunmaa – Punkalaidun 110 kV voimajohtoa varten tehtyjen vuokrasopimusten määräaika on umpeutumassa. Tästä syystä Caruna Oy on 2. kesäkuuta 2020 hakenut Maanmittauslaitokselta lupaa, jonka perusteella voimajohtoalueen vaatimat käyttöoikeudet on mahdollista perustaa kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa (29.7.1977/603) säädetyllä tavalla. Lunastuslupahakemusasiakirjat ovat nähtävillä 12.6.-13.7.2020 välisen ajan Loimaan kaupungin ja Punkalaitumen kunnan nettisivuilla.

Asianosaisille, joiden etua ja oikeutta asia koskee, varataan mahdollisuus antaa lausuntonsa hakemuksesta kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 9 §:n 1 momentin mukaisesti. Mahdollinen lausunto pyydetään toimittamaan Maanmittauslaitoksen kirjaamoon osoitteella PL 84, 00521 HELSINKI tai kirjaamo@maanmittauslaitos.fi , 31. päivä heinäkuuta 2020 mennessä. Lausuntokirjeessä on mainittava lunastuslupahakemuksen asianumero MML 18360/03 04/2020.

Johto sijaitsee Loimaan kaupungin ja Punkalaitumen kunnan alueilla ja sen pituus on 11,9 kilometriä.

CARUNA OY

Lunastuslupahakemus Seikunmaa – Punkalaidun