15.6.2021

Asemakaavan muutoksen ja tonttijaon/tonttijaonmuutoksen voimaantulo

Loimaan kaupunginvaltuuston 26.4.2021 § 30 hyväksymät korttelin 1 tontin 2 tonttijako/tonttijaon muutos sekä ”Niittukulmanraitin koillispuolen asemakaavan muutos”, jolla muodostuu Loimaan 13. kaupunginosan (Niittukulma) korttelit 1 (osa) ja 5 (osa) sekä katu- ja erityisalueita, tulee voimaan tällä kuulutuksella 16.6.2021.

Loimaalla 11.6.2021
Loimaan kaupunginhallitus