24.5.2021

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen voimaantulo

Loimaan kaupunginhallituksen 29.3.2021 § 115 hyväksymä ”Pärnämäenraitin asemakaava ja asemakaavan muutos”, jolla muodostuu Loimaan 14. kaupunginosan (Mäenpää) kortteli 30 sekä maa- ja metsätalousaluetta, tulee voimaan tällä kuulutuksella 25.5.2021.

Loimaalla 19.5.2021
Loimaan kaupunginhallitus