8.3.2021

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen voimaantulo

Loimaan kaupunginvaltuuston 18.1.2021 § 4 hyväksymä ”Niittukulman eritasoliittymän lounaispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos”, jolla muodostuu Loimaan 6. kaupunginosan (Suopelto) kortteli 90, 13. kaupunginosan (Niittukulma), kortteli 17 sekä liikenne- ja katualueita, tulee voimaan tällä kuulutuksella 11.3.2021.

Loimaalla 4.3.2021
Loimaan kaupunginhallitus