10.6.2020

Alueen lunastaminen luonnonsuojelutarkoituksiin

Turvepehkupalsta, kiinteistötunnus 430-479-878-2 Loimaan kaupungissa

Kuulutus

Lunastuslupäpäätös