Kirjaston ja koulun yhteistyö


Kirjastonkäytön opetus


Kirjasto tarjoaa peruskouluille kirjastonkäytön ja tiedonhallintataitojen opetusta sekä ohjattuja kirjastokäyntejä. Kirjastokäynnillä oppilaat tutustuvat kirjaston palveluihin ja aineistoihin. Kirjastokäynnin sisältö voidaan suunnitella toiveiden mukaan.

Lasten ja nuorten lukuharrastusta tuetaan kirjavinkkauksella. Koulujen opettajat voivat kysyä vinkkausta omasta lähikirjastosta.

Kirjastokäynnit vaativat valmistelutyötä, joten käynnit kannattaa sopia hyvissä ajoin. Kaikki koululuokat ovat tervetulleita kirjastoon.

Koululuokka voi saada käyttöönsä ns. yhteisökortin. Opettaja vastaa kortin käytöstä. Kortilla opettaja voi lainata kirjastosta haluamaansa aineistoa luokan käyttöön.

Ota yhteyttä kirjastoon

päivitetty: 21.5.2015