1.3.2021

Kurssimaksujen palautukset

Osalle opiskelijoista voi syntyä oikeus saada maksupalautusta suoritetuista kurssimaksuista.

Loimaan kaupungin sivistysvaliokunta päätti kokouksessaan 25.2.2021, että koronaviruksen aiheuttaman tautitilanteen takia ja opetuksen sen johdosta osittain peruunnuttua osalle Loimaan työväenopiston opiskelijoista voi syntyä oikeus saada maksupalautusta suoritetuista kurssimaksuista.

Koko lukuvuoden mittaisten kurssien (pääsääntöisesti 23 kokoontumiskertaa) kurssimaksuista palautetaan syyslukukaudella opetukseen säännöllisesti osallistuneille maksetun kurssimaksun ja toteutuneisiin kokoontumiskertoihin perustuvan laskennallisen kurssimaksun erotus. Kuitenkaan alle 20 €:n maksuosuuksia ei palauteta

Aktiivikortin hankkineiden osalta menettely on seuraava: Jos aktiivikorttiin sisältyneiden kurssien koko lukuvuonna toteutuneisiin kokoontumiskertoihin perustuva laskennallisten kurssimaksujen kokonaishinta kattaa aktiivikortin hinnan, maksua ei palauteta. Jos kokonaishinta jää alle aktiivikortista maksetun hinnan (110 €), em. hintojen erotus palautetaan. Kuitenkaan alle 20 €:n maksuosuuksia ei palauteta.

Maksupalautuksen sijaan asiakas voi halutessaan valita maksupalautusta arvoltaan vastaavan arvosetelin, jonka voi käyttää Loimaan työväenopiston kurssimaksuihin syyslukukauden 2021 aikana.

Jos osallistuja on maksanut kurssimaksun kokonaan työhyvinvointi- tai kulttuurisetelillä, maksua ei ole lupa palauttaa rahana, vaan maksu palautetaan yllä määriteltyjen periaatteiden mukaan arvosetelinä, jonka voi käyttää Loimaan työväenopiston kursseilla syyslukukaudella 2021.

Maksupalautusasioita ei käsitellä lukukauden aikana, sillä tautitilanteen aiheuttamat opetuksen muutokset vaikuttavat mahdolliseen maksupalautukseen. Maksupalautusasioita aletaan siis käsitellä vasta lukukauden päätyttyä. Työväenopisto ottaa yhteyttä opiskelijoihin, joille on syntynyt oikeus maksupalautukseen.