Avustukset

Loimaan kaupunki myöntää vuosittain avustuksia esimerkiksi yhteisöille sekä yksityisteiden kunnossapitoon.

Liikuntapalveluiden avustukset

Yleisavustuksia voivat hakea paikalliset rekisteröidyt liikuntajärjestöt, sekä paikalliset ja alueelliset erityisliikuntaa tarjoavat rekisteröidyt yhdistykset. Yleisavustusten hakuaika päättyy 30.4.2020. Liikuntapalveluiden yleisavustusta voidaan myöntää paikallisille rekisteröidyille liikuntajärjestöille sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaiseen liikuntatoimintaan. Yleisavustusta voidaan myöntää myös Loimaalle rekisteröidylle paikalliselle erityisliikuntaa tarjoavalle järjestölle. Avustusta saavan järjestön/yhdistyksen tulee olla toiminut vähintään yhden toimintakauden.

Liikuntapalveluiden kohdeavustuksia voidaan myöntää paikallisille rekisteröidyille liikunta- ja urheilujärjestöille, sekä alueellisten erityisliikuntaa tarjoavien rekisteröidyn järjestöjen liikunta-, valmennus-, kilpailu- ja ohjaustoimintaan.

Katso lisätietoja liikuntapalveluiden avustuksista.

Kulttuuripalveluiden avustukset

Kulttuuripalveluiden avustusten tarkoituksena on edistää, kehittää ja monipuolistaa Loimaan kulttuuritarjontaa, taide-elämää, kotiseututyötä ja kulttuurikasvatuksen ja esittävän taiteen tukemista.

Kulttuuripalveluiden yleisavustusta voidaan myöntää sellaisten loimaalaisten yhdistysten ja yhteisöjen toimintaan, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuonna ja joiden toiminta on kulttuurilain 2§:n mukaista toimintaa. (vakiintuneeseen kulttuuritoimintaan)

Kulttuuripalveluiden yleisavustukset ovat haettavissa vuoden alusta huhtikuun viimeiseen arkipäivään mennessä.

Katso lisätietoja kulttuuripalveluiden avustuksista.

Nuorisopalveluiden avustukset

Loimaan kaupunki myöntää avustuksia järjestöille, yhteisöille ja nuorten ryhmille harrastustoiminnan järjestämiseen kaupunkilaisille.

Katso lisätietoja nuorisopalveluiden avustuksista.

Yksityisteiden avustukset

Loimaan kaupunki avustaa yksityisteiden kunnossapitoa vuosittain. Hakemus on tehtävä joka vuodelta erikseen. Kuluvan vuoden avustuksen saamiseksi yksityistien asukkaiden on toimitettava hakemus määräaikaan mennessä.

Katso lisätietoja yksityisteiden avustuksista.