Eduskuntavaalit 2023

Eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 2.4.2023 klo 9-20. Ennen varsinaista vaalipäivää voit käydä äänestämässä ennakkoon 22.3.-28.3. välisenä aikana.

Eduskuntavaaleissa äänioikeutettu on asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Digi- ja väestötietovirasto laatii äänioikeutetuista atk-perusteisen rekisterin (äänioikeusrekisteri) viimeistään 46. päivänä ennen vaalipäivää. Äänioikeusrekisteriin otetaan jokaisesta äänioikeutetusta ne tiedot (muun muassa nimi, henkilötunnus, vaalipiiri, kotikunta ja äänestyspaikka), jotka olivat väestötietojärjestelmässä 51. päivänä ennen vaalipäivää.

Eduskuntavaalien aikataulu

 •  Ehdokasasettelu päättyy 21.2.2023
 •  Ehdokkaiden numerot vahvistetaan 2.3.2023
 • Kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 21.3.2023 klo 16.00
 •  Ennakkoäänestys 22.-28.3.2023
 •  Vaalipäivä 2.4.2023
 •  Vaalien tulos vahvistetaan ja julkaistaan 5.4.2023

Äänestäminen ja äänestyspaikat

Äänestää voi joko ennakkoon 22.-28.3.2023 tai varsinaisena äänestyspäivänä 2.4.2023

Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Ennakkoäänestys aloitetaan 11. päivänä ennen vaalipäivää ja lopetetaan kotimaassa 5. päivänä ennen vaalipäivää ja ulkomailla 8. päivänä ennen vaalipäivää.

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle lähetettyyn ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9–20. 

Äänestäjän tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Henkilöllisyystodistukseksi kelpaa voimassa oleva poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja.

Äänestyspaikoissa noudatetaan mahdollisia koronavirustilanteen mukaisia ohjeistuksia.

Lisäksi Loimaalla järjestetään ennakkoäänestys kotiäänestyksenä ja erikseen nimetyissä laitoksissa (ks. alla).

Lue lisää äänestämisestä vaalit.fi -sivulta.

Ennakkoäänestys 22.3.-28.3.2023

Yleiset ennakkoäänestyspaikat Loimaalla ovat:

Kaupungintalo, Ylistaronkatu 36, 32200 Loimaa
ke-pe klo 12-20
la-su klo 10-14
ma-ti klo 12-20

Hirvikosken kirjasto, Hirvikoskentie 225, 32210 Loimaa
ke-pe klo 12-18
ma-ti klo 10-18

Alastaron kunnantalo, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro
ke-pe klo 12-18
ma-ti klo 10-18

Mellilän terveysasema, Melliläntie 109, 32300 Mellilä
ke-pe klo 10-16
ma-ti klo 14-18

Äänestäminen vaalipäivänä 2.4.2023

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023 Vaalipäivänä kaikki äänestyspaikat ovat avoinna klo 9-20. Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse toimitettuun äänioikeusilmoitukseen.

Vaalipäivän äänestysalueet ja -paikat:

001 Yhteiskoulu, Yhteiskoulu (Puistokatu 16)
002 Keskuskoulu, Keskuskoulu (Kalevalankatu 12)
003 Hirvikoski, Hirvikosken kirjasto (Hirvikoskentie 225)
004 Alastaro, Alastaron kunnantalo (Loimijoentie 74)
005 Mellilä, Mellilän terveysasema (Melliläntie 109)

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestyseikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, voi äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, jos omaishoitaja on tehnyt
omaishoitosopimuksen ja kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua joko kirjallisesti (Keskusvaalilautakunta/kotiäänestys, Ylistaronkatu 36, 32200 Loimaa) tai puhelimitse virka-aikana Loimaan kaupungin keskusvaalilautakunnan puhelinnumeroon 050 5716 566 viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16.00. Ilmoittautumisia kotiäänestykseen ei voida ottaa tämän jälkeen enää vastaan. Tulosta kotiäänestyksen ilmoittautumislomake.

Mikäli henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut, voi mennä yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan omin neuvoin taikka muiden kuljettamana tai muuten avustamana, hän ei kuulu kotiäänestykseen oikeutettujen piiriin. Myös riskiryhmäläisille tai omaehtoisessa koronakaranteenissa oleville äänestyspaikalla äänestäminen on ensisijaista.

Laitosäänestys

Seuraavissa laitoksissa järjestetään ennakkoäänestys:

 • TYKS Loimaan sairaala: akuutit kuntoutusosastot
 • Kartanonmäen palvelukeskus
 • Tuulensuun palvelukeskus
 • Mariian Kartano
 • Loimikoti
 • Ilolakoti
 • Ruusurinne
 • Mariianpuisto
 • Aspa-koti Lumme
 • Tammikoti/Mirjakoti

Vaalitoimikunnat tiedottavat laitoksissa tapahtuvista ennakkoäänestysajoista lähemmin laitosten osastoilla

Henkilöllisyyden tarkastaminen äänestyspaikalla

 • Ojenna henkilöllisyystodistuksesi vaalitoimitsijalle tarkastettavaksi
 • Ota mahdollinen maski kasvoiltasi tarttuen korvalenkkeihin molemmin puolin
 • Pidä mahdollista maskia samalla poistamisotteella käsissäsi tarkastuksen ajan
 • Älä laske mahdollista maskia käsistäsi
 • Kun saat vaalitoimitsijalta luvan laittaa mahdollisen maskin yllesi, pue maski varoen koskettamatta kasvojasi
 • Käytä käsihuuhdetta. Laita henkilöllisyystodistuksesi talteen.

Vaalit tullaan järjestämään tarvittaessa, mahdollisesta epidemiatilanteesta riippuen, koronaepidemiatilanteen edellyttämillä järjestelyillä. Äänestäjille jo aiemmista vaaleista tutuksi tulleet varotoimet, kuten käsihuuhde, maski ja väljempi jonotus, ovat käytössä tarvittaessa myös eduskuntavaaleissa. Äänestyspaikoilla tulee, mahdollisesta epidemiatilanteesta riippuen, noudattaa yleisiä koronaohjeistuksia (turvavälit, käsidesin käyttö, maskisuositukset jne). Lisätietoja löydät vaalit.fi -sivuilta

Äänestyspaikkapalvelu

www.aanestyspaikat.fi

Palvelussa voi
• etsiä itselle sopivaa ennakkoäänestyspaikkaa
• omaa vaalipäivän äänestyspaikkaa, 10.2.2023 vakinaisen osoitteen perusteella