Erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat kotimaassa sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kaupunginhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt (esimerkiksi vanhainkodit, hoivakodit ja palvelutalot) sekä rangaistuslaitokset. Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esimerkiksi laitoksen henkilökunnalla, ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä.

Loimaan kaupungin laitosäänestyspaikat aluevaaleissa:
  • TYKS Loimaan sairaala: akuutit kuntoutusosastot
  • Kartanonmäen palvelukeskus
  • Tuulensuun palvelukeskus
  • Mariian Kartano
  • Loimikoti
  • Ilolakoti
  • Ruusurinne
  • Mariianpuisto
  • Aspa-koti Lumme
  • Tammikoti/Mirjakoti

Vaalitoimikunnat tiedottavat laitoksissa tapahtuvista ennakkoäänestysajoista lähemmin laitosten osastoilla.