Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan kotikunnassaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestys- tai vaalipäivän äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan. Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös samassa taloudessa asuva omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Ennakkoäänestys kotona tapahtuu ennakkoäänestysaikana 12.1.-18.1.2022 klo 9.00-20.00.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 11.1.2022 klo 16:00 mennessä keskusvaalilautakunnalle. Ilmoittautumisen määräaika on ehdoton. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Ilmoittautumisen kotiäänestykseen voi tehdä

  • puhelimitse soittamalla virka-aikana Loimaan kaupungin keskusvaalilautakunnan vaalipuhelimeen 050 5716 566
  • kirjallisesti lähettämällä täytetty kotiäänestyslomake osoitteeseen Keskusvaalilautakunta/kotiäänestys, Ylistaronkatu 36, 32200 Loimaa
  • sähköpostitse kirjaamo@loimaa.fi